Енаслада - Огромно разнообразие от различни видове хранителни продукти и напитки

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

За ползване на услугата за доставка на хранителни и нехранителни продукти, предоставяни и достъпни чрез онлайн магазин https:/www.enaslada.bg, собственост на „Стефан Грозданов 2012” ЕООД

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

 

1.1. „Стефан Грозданов 2012” ЕООД е еднолично дружество с ограничена оговорност, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК: 201995700, със седалище и адрес на управление гр. София, с.Горни Богров, ул.Трайчо Костов №3, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с № BG201995700, телефон за контакти: 0879 399 422, електронен адрес (имейл): info@enaslada.bg  уебсайт: https://www.enaslada.bg/

 

1.2. Надзорни органи:

 

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите (КЗП)

Адрес: 1000 гр. София, ул. „Врабча“ №1, ет. 3, 4 и 5,

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

2.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ Стефан Грозданов 2012” ЕООД, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК: 201995700, със седалище и адрес на управление гр.София , с.Горни Богров, ул.Трайчо Костов №3, наричано по-долу за краткост „сайтът“, „ние“ или „нас“, и клиентите на електронния ни магазин, наричан по-долу „Вие“, „Вас“ или „Ви“.

 

2.2. Електронният магазин e платформа за електронна търговия, достъпна на следния адрес в интернет https:// www.enaslada.bg /, чрез която клиенти имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от магазина стоки, включително следното:

 

2.2.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния ни магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 

2.2.2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 

2.2.3. Да сключват с нас договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от електронния ни магазин;

 

2.3. Ние организираме доставянето на стоките и гарантираме правата на клиентите, предвидени в законодателството на Република България.

 

2.4. По силата на сключения с клиентите договор за покупко-продажба на стоки чрез електронния ни магазин, Ние се задължаваме да организираме доставката и прехвърлянето на собствеността на избраните от клиентите чрез електронния магазин стоки.

 

2.5. Клиентите заплащат на Нас възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в електронния магазин и настоящите общи условия.

 

2.6. Предполага се, че електронните изявления, извършени от клиентите на електронния магазин са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от клиента при извършване на регистрация, ако клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

 

2.7. Общите условия са обвързващи за всички клиенти, които се регистрират и правят поръчки на хранителни и нехранителни продукти чрез електронния магазин.

 

2.8. За да може да направи поръчка, клиентът може да направи регистрация в електронния магазин, като въведе имена, свой имейл адрес, адрес за доставка и телефон за връзка или като гост.

 

2.9. Регистрацията се извършва като клиентът попълва регистрационната форма на https://www.enaslada.bg.

 

2.10. С извършване на регистрацията си клиентът декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

 

2.11. Клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на данните, необходими за регистрация в електронния магазин.

 

2.12. С извършване на регистрацията в онлайн магазина ни, клиентът приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

2.13. Ние потвърждаваме извършената регистрация, чрез автоматично изпращане на писмо на посочен от клиента електронен адрес. Създава се акаунт на клиента и между него и Нас възникват договорни отношения.

 

3. ПОРЪЧКА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

3.1. С акаунта, с който се е регистрирал, клиентът може да влезе в системата за извършване на поръчки в електронния магазин чрез парола, следвайки следните основни технически стъпки, за да бъде завършена и изпратена съответната поръчка:

 

а. Вход в магазина: https:// enaslada.bg /

 

б. Избор на една или повече от предлаганите от Нас в магазина стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;

 

в. Предоставяне на данни за извършване на доставката: име, адрес, имейл и телефон за връзка;

 

г. Избор на способ и момент за плащане на цената на избраните стоки;

 

д. Завършване на поръчката (след избор на „Метод на плащане“ и потвърждение, че сте прочели и сте съгласни с „Условия за ползване“, „Политика за поверителност“ и „Начин на доставка“), чрез натискане на бутона „Поръчай “.

 

С натискане на бутона „Поръчай” Клиентът се съгласява да закупи подбраните продукти, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията обявени в електронния ни магазин и настоящите Общи условия.

 

3.2. Ние имаме право по всяко време и без предварително уведомяване да правим промени в публикуваните продукти, цените им и други условия във връзка с доставката. Клиентите се считат информирани за посочените промени от датата на отразяването им в онлайн магазина   https:// enaslada.bg /

 

4. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

4.1. Цените на продуктите са посочени в електронния магазин. Ние имаме право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променяме цените на предлаганите продукти.

 

4.2. Ние имаме право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, да променяме предлаганите продукти. Клиентите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в електронния ни магазин.

 

4.3. Клиентът е длъжен да заплати цената на избраните от него продукти, която е била посочена в електронния ни магазин по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

 

4.4. Заплащането се осъществява в момента на предаване на доставката на подбраните продукти, на посочеия адрес за доставка от Клиента.

 

4.5. Клиентът може да заплати цената на продуктите при получаване на доставката по един от следните начини:

 

- в брой;

 

- чрез кредитна/ дебитна карта;

 

- с ваучери за храна от Български пощи или UP Томбоу;

 

За извършеното плащане Клиентът получава фактура/касова бележка, издадена от Нас.

 

4.6. Клиентът може да поръча продукти на минимална стойност 30лв. с ДДС, в случай че минилната стойност не бъде постигната, поръчката може да не бъде изпълнена.  

 

5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

 

5.1. Ние и клиентите сключваме договор за покупко-продажба на стоките, заявени от клиентите, при извършване на стъпките, посочени в раздел III.

 

5.2. Клиентът има право да се откаже от цялата поръчка 1 час преди доставка или да се откаже от определен продукт или продукти по време на доставката. Поради естеството на стоките (от хигиенно санитарни съображения), връщането на хранителни продукти не е възможно в рамките 1 час,  ден или повече време. Възможна е замяна на продукт или продукти (при нарушаване цялостта на опаковката или изтекъл срок на годност) със следваща доставка или да бъде намалена сумата за плащане.

 

5.3. Клиентът се съгласява, че по отношение на пресните продуктите, които се продават в насипно състояние или на килограм е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Ползвателя. Същото се прилага и по отношение на стоките във вакуумирана опаковка, при които няма точен грамаж.

 

5.4. Магазинът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на клиент, за което ние уведомява в подходящ срок клиента, без да е задължен да посочва причина за отказа.

 

5.5. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

 

6. КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

6.1. Правилата в този раздел се прилагат единствено спрямо клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в електронния магазин https://enaslada.bg/, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011г.

 

6.2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Нас в електронния магазин https://enaslada.bg / са определени в профила на всяка стока в сайта ни.

 

6.3. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Нас в електронния магазин https:// enaslada.bg /.

 

6.4. Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак.

 

6.5. Стойността на транспортните разходи не е включена в цената на стоките в електронния магазин https:// enaslada.bg /.

 

6.6. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на клиентите посредством механизмите в електронния магазин https:// enaslada.bg /.

 

6.7. Информацията, предоставяна на клиентите по тази точка е актуална към момента на визуализацията й в електронния магазин https:// enaslada.bg /, преди сключването на договора за покупко-продажба.

 

6.8. Клиентите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на електронния магазин https:// enaslada.bg / или електронна поща.

 

6.9. По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Нас чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта ни в електронния магазин https:// enaslada.bg / в Приложение №1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение №2 към тези общи условия.

 

6.10. Правото на отказ по т.6.9 не се прилага в следните случаи:

 

а. За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

б. За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 

в. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 

г. За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

д. За доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

 

6.11. В случай че Ние не смe изпълнили задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, клиентът - потребител има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на клиента - потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Клиентът-потребител има право да отправи изявлението за отказ по тази точка чрез формуляра за отказ от договора, достъпен на сайта ни в електронния магазин enaslada.bg - Приложение № 1 (намиращо се след последна 12т.) към тези общи условия.

 

6.12. Когато клиентът-потребител е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Ние възстановяваме всички суми, получени от клиента - потребител, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента - потребител да се откаже от договора. Ние възстановяваме получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от клиента-потребител при първоначалната трансакция, освен ако клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента - потребител.

 

6.13. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по т.6.12, освен във случаите, когато клиентът -потребител организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Ние нямаме задължение да възстановяваме допълнителните разходи за доставка на стоките. Връщане на стоките може да се извърши и на следния адрес: гр. София, с.Горни Богров, ул.Трайчо Костов №3.

 

6.14. Клиентът се задължава да съхранява получените от Нас в електронния магазин https://enaslada.bg/ стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по т.6.9.

 

6.15. Клиентът може да упражни правото си на отказ от договора с Нас като отправи писмено изявление до Нас чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес в Приложение № 1 към тези общи условия.

 

6.16. Когато Ние не сме предложили да приберем стоките сами, то може да задържим плащането на сумите на клиента докато не получим стоките или докато клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

6.17. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с клиента - потребител в електронния магазин https:// enaslada.bg /.

 

6.18. Ако Ние не можем да изпълним договора поради това, че не разполагаме с поръчаните стоки, то е длъжно да уведомим за това клиентът във възможно най-кратък срок.

 

7. ДОСТАВКА

 

7.1. Доставки на продуктитe се извършват с превозвач и/или собствен транспорт на магазина, като си запазваме правото да променяме района на доставка по своя преценка.

 

7.2. Подбраните продукти се доставят до посочения в поръчката адрес и се доставят на ръка на Клиента. Стандартно време за доставка е между 2-3 часа, след получаване на заявката за район Кремиковци, гр.Елин Пелин, гр.София и околността.

 

7.3. Ако срокът на съответната доставка не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Ние организираме доставката и предаването в разумен срок. Ако Ние не успеем да организираме доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително клиента.

 

7.4. Ако клиентът не присъства на посочения адрес в момента на доставка, Ние извършваме доставката в друг, удобен за Нас час, като клиентът трябва да заплати допълнително 5 лв. за доставката.

 

8. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

8.1. Ние имаме право да откажем да изпълним поръчка на клиент, който с действията или бездействията си ни е дал повод да смятаме, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

 

9. ИЗМЕНЕНИЯ

 

Материалите, качени на електронния магазин, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. Ние можем да правим промени в материалите, съдържащи се в електронния магазин, по всяко време и без предизвестие, но не поемаме какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите.

 

10. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ

 

10.1. Независимо от ограниченията на ЗЗП, клиентът има право да предяви рекламация, в момента на доставка на стоките, в случай че поръчката не е пълна или в случай че доставените продукти не съответстват на направената поръчка. Ако рекламацията е направена след този срок Ние не се задължаваме да следваме политиката за приемане на рекламации.

 

10.2. Промяна или анулиране на поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.

 

10.3. При предявяване на основателна рекламация Ние предлагаме следните възможности за разрешаване на установения проблем по своя преценка: замяна на продукта с нов или с подобен, възстановяване на заплтената от клиента сума или добавяне на ваучер за стойността на стоката или стоките към профила на потребителя.

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

11.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Нас, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани клиенти.

 

11.2. Ние публикуваме тези общи условия на адрес https:/enaslada.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

11.3. Настоящите общи условия и договора на клиента с Нас се прекратяват в следните случаи:

 

а. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 

б. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 

в. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 

г. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 

д. в случай на заличаване на регистрацията на клиента в електронния магазин https:/ enaslada.bg /. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

 

11.4. Ние имаме право по свое усмотрение, без да отправяме предизвестие и без да дължим обезщетение да прекратим едностранно договора, в случай че установим, че клиентът използва електронния магазин https:/ enaslada.bg /  в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

12. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

12.1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между Нас и клиента чрез помирителна процедура използвайки следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.

 

12.2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

 

12.3. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в електронния магазин, остават собственост на Нас. Всяко използване на електронния магазин или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на клиента е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

 

12.4. Ние си запазваме правото временно или трайно да преустановяваме предоставянето на услугите по доставка на стоки, достъпни чрез електронния магазин.

 

12.5. Ние имаме право да анулираме поръчка на клиент, в случай че:

 

а. Клиентът предостави невярна или непълна информация;

 

б. Ние имаме съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи условия от страна на клиента;

 

в. Клиентът предостави неверен адрес за доставака и/или неоснователно откаже да получи доставка на поръчани от него пакети с продукти за дома;

 

г. Възникнат форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на извършването на услугата;

 

д. Ние прекратим поддържането на електронния магазин.

 

 

Настоящите Общи условия са приети от Нас и са в сила от 01.10.2021г.

 

 

 

Приложение № 1

 

Формуляр за упражняване правото на отказ от договора

 

Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от Договора:

 

До __________________________________________________________________________________

(името на търговеца)

 

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от

мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

 

Поръчано на*/получено на*_____________________________

 

Име на потребителя/ите: ______________________________________________________________

 

Адрес на потребителя/ите : ____________________________________________________________

 

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) ______________

 

Дата ___________

 

Ненужното се зачертава.

 

 

Приложение № 2

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

Клиентът има право да се откаже от договора в 14 дневен срок. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на закупената стока.

 

За да упражни правото си на отказ, клиентът следва да отправи изрично заявление за отказ до магазина като използва начините за контакт, посочени на www.enaslada.bg. За целта клиентът може да използва и стандартния формуляр за отказ – Приложение 1.

 

В случай че клиентът се възползва от правото си на отказ от договора, Ние ще възстановим всички плащания, получени от клиента, включително разходите за доставка в рамките на 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която е направен отказа от договора. Сумата ще бъде възстановена без това да доведе до някакви допълнителни разходи за клиента като се използва същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната трансакция, освен ако клиентът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

 

В случаите на отказ от договора от страна на клиента, Ние имаме право да забавим възстановяването на плащанията до получаването на продадените стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че Ние не сме предложили да вземем само стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

 

Този сайт използва бисквитки